Skip to main content

Care4Earth

Care4Earth, het duurzaamheidsbeleid van Conpax beperkt zich niet enkel tot de verkoop van duurzame producten. Ook op sociaal en economisch vlak nemen wij onze verantwoordelijkheid.

>

Het duurzaamheidsbeleid van Conpax

Care4Earth

Dat wat de markt elke dag ziet zijn onze producten en concepten die aanbieden, de informatie en het advies dat we geven aan onze klanten en de oplossingen die we aandragen zodat onze klanten hun eigen bewuste keuzes kunnen maken in hun transitie naar een circulaire economie. Dit deel van ons beleid, dus dat wat wij actief aanbieden in de markt, noemen wij “Take Care”. Op de Take Care pagina kunt u daarover alles vinden.

Datgene wat de markt niet direct ziet is onze CSR-beleid. Als basis voor dit beleid laten wij ons leiden door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde naties. Op de pagina SDG’s leest u wat deze doelen inhouden en wat Conpax doet om deze doelen te bereiken.

Infographic-CareEarth-conpax

>

Samen naar een gezondere wereld

Op naar een circulaire economie

Wilt u samen met ons stappen zetten richting de gewenste circulaire economie? Elk project is uniek en vraagt om een unieke benadering. Wij komen graag met u in contact zodat we kunnen bespreken hoe we samen de wereld een beetje gezonder kunnen maken.

Neem contact met ons op
soepbeker fair

Take Care

We need to Take Care. Dat doen wij door producten op de markt te brengen die zoveel als mogelijk vanuit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt. Daarnaast hebben we concepten ontwikkeld om de kringloop te sluiten en waarin onze verpakkingen zoveel als mogelijk na gebruik weer als grondstof verwerkt kunnen worden.

Lees meer over Take Care
SDG-conpax

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals zijn wereldwijd erkende doelstellingen opgesteld in 2017 door de 193 lidstaten van de VN. Het doel is om richting 20230 een betere, groenere en eerlijker wereld te hebben. Om dit te realiseren moet iedereen zijn bijdrage leveren: overheden, inwoners en bedrijven. Door deze SDG’s als basis te gebruiken voor haar CSR-beleid probeert Conpax haar bijdrage te leveren. Wij zijn niet in staat om een bijdrage aan alle 17 doelstellingen te leveren, maar aan de doelstellingen waar we wel aan kunnen bijdragen doen we dat ook.

Lees meer over Sustainable Development Goals (SDG’s)