Skip to main content

SDG’s

Care4Earth, het duurzaamheidsbeleid van Conpax beperkt zich niet enkel tot de verkoop van duurzame producten. Ook op sociaal en economisch vlak nemen wij onze verantwoordelijkheid. Als uitgangspunt voor dit beleid gebruiken wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

>

Sustainable Development Goals

In de huidige wereld staan we voor grote uitdagingen op het gebied van armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis. Dit zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Deze grote uitdagingen vereisen echte actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals aangenomen. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen.

SDG duurzaamheid verpakkingen Conpax

De doelen van Conpax

Het is voor Conpax onmogelijk om aan alle 17 doelstellingen bij te dragen, maar onze keuzes en beslissingen laten we hierdoor wel leiden. Daar waar wij daadwerkelijk kunnen bijdragen zullen we dat ook altijd doen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

SDG

Goede gezondheid en welzijn

Gezondheidzorg voor iedereen overal ter wereld. Conpax draagt bij aan de zorg en het welzijn van haar medewerkers via de arbeidsvoorwaarden. Conpax biedt veilige werkomstandigheden en biedt zorg waar nodig is. Ook onze keuze voor FSC®-gecertificeerd papier en karton draagt bij aan een goede gezondheid en welzijn, doordat FSC® garant staat voor de rechten van de lokale bevolking en de bosarbeiders. En we selecteren onze leveranciers op basis van BSCI-registratie of SA8000-certificering, die gezonde en veilige werkplekken nastreeft.

SDG

Betaalbare en duurzame energie

Iedereen ter wereld moet toegang hebben tot schone, eerlijke en veilige energie. Er liggen 5.000 zonnepanelen voor eigen gebruik op het dak van Conpax. Daarmee is het pand gasloos en is de CO2-footprint sterk gedaald. Door het opwekken en gebruiken van zonne-energie zullen wij na circa 2 jaar CO2-neutraal zijn. Per opgewekte kWh bespaart Conpax 0,46 kilo CO2. Door ons organisch afval zelf te composteren, besparen wij op elke kilo compost 2 kilo CO2-uitstoot.

SDG

Eerlijk werk en economische groei

Er wordt gestreefd naar inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen. In Nederland heeft iedereen recht op eerlijk werk, inclusief een passend loon. Dat kan het wettelijke minimumloon zijn of een loon volgens de CAO. Conpax selecteert en controleert haar leveranciers onder andere op BSCI-registratie en op SA 8000-certificering, die garant staan voor sociaal aanvaardbare werkplekken.

SDG

Klimaatactie

Om klimaatverandering in te perken, stelt de EU zich ten doel de uitstoot met 40% te verminderen in 2030 en 60% in 2040. Ons pand is voorzien van 5.000 zonnepanelen, zodat we zelf kunnen voorzien in onze elektriciteitsbehoefte. We bouwen ons wagenpark volledig om naar een elektrisch wagenpark. Al ons GFT-afval en composteerbare disposables worden gecomposteerd. Het assortiment bestaat steeds meer uit innovatieve en recyclebare artikelen.

>

Samen naar een gezondere wereld

Op naar een circulaire economie

Wilt u samen met ons stappen zetten richting de gewenste circulaire economie? Elk project is uniek en vraagt om een unieke benadering. Wij komen graag met u in contact zodat we kunnen bespreken hoe we samen de wereld een beetje gezonder kunnen maken.

Neem contact met ons op