Skip to main content

Het hergebruiken van koffiebekers is een ontwikkeling om onze wereld zo goed mogelijk te beschermen, maar in de praktijk blijkt dat hergebruiken nog lastig…

Het is een belangrijke ontwikkeling met als doel is om de houtkap te verminderen, het transport te beperken en het afval te reduceren. Maar hoe kunnen we het hergebruiken van bekers stimuleren?

Met name op kantoren waar veel koffie wordt gedronken en veel bekers worden gebruikt, wordt het hergebruiken van deze bekers toch nog vaak vergeten. Men haalt een aantal keren koffie per dag voor meerdere collega’s. Vaak weet het bij de koffieautomaat niet meer wie nu precies welke beker had. Met als resultaat dat je aan het eind van de dag een stapel bekers op het bureau hebt staan.

Een eerste denkbare oplossing is uiteraard om je naam op de bekers te schrijven. Maar wordt dit (structureel) gedaan of blijkt dat dit vaak wordt vergeten? Een discussiepunt wellicht die gevoerd kan worden, echter in de praktijk blijkt toch dat er vrijwel iedere ronde nieuwe bekers worden gebruikt.

Beweging op kantoor

Het tweede fenomeen is beweging op kantoor dat we als kantoorwerkers meer moeten doen. Een hele dag stil zitten op een bureaustoel is niet goed voor je lichaam en concentratie. Met name als er een verkeerde houding wordt aangenomen, is dit killing voor de ruggengraat. Ook betreft concentratie blijkt beweging een goede motivator.

Het is dus nog helemaal niet verkeerd om een rondje te open en meteen koffie te halen. Een mini break, even lopen naar de koffie automaat en een praatje maken met een collega die ook bij de automaat staat. Het is goed voor je lijf en de brains!

Kunnen we deze 2 ontwikkelingen combineren?

Twee ontwikkelingen die wellicht goed te combineren zijn. Wat als we nu geen koffie meer halen voor collega’s, maar alleen voor onszelf? Dan maakt iedereen om zijn beurt een kleine wandeling, waardoor hij/zij beweging krijgt en beter nog; je hebt koffie in een hergebruikte beker!

Dit lijkt de ideale oplossing voor kantoren die het hergebruiken van koffiebekers en beweging van het personeel willen stimuleren. Het beleid zou natuurlijk helemaal af zijn als de bekers ook nog gescheiden worden weggegooid en worden opgehaald om ze te kunnen recyclen.