Skip to main content

Maatregelen consumptie ter plaatse
vanaf 1 januari 2024

Wij informeren u graag over de voorgenomen maatregelen die zijn bedoeld om het gebruik van plastic bekers voor eenmalig gebruik en foodverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen om zwerfafval tegen te gaan.

>

Maatregelen voedseluitgiftelocaties met consumptie ter plaatse

Wat betekent dit voor u vanaf 1 januari 2024?

Voor consumptie ter plaatse wordt het gebruik van herbruikbare bekers en foodverpakkingen de norm. Het is echter nog wel mogelijk om bekers en foodverpakkingen voor eenmalig gebruik te gebruiken, als de exploitant de bekers en foodverpakkingen inzamelt voor hoogwaardige recycling.

Voorwaarden waaraan de exploitant zich dient te houden:

 • De exploitant houdt een administratie bij ten aanzien van het aantal eenmalige verpakkingen dat wordt verstrekt en de hoeveelheid gewicht dat gescheiden is ingezameld. De administratie is 3 jaar na het betreffende verslagjaar opvraagbaar.
 • De exploitant moet melden dat hij van deze uitzondering gebruikmaakt. Er dient een volledig ingevuld, ondertekend modelformulier gestuurd te worden naar: meldingensup@ilent.nl / Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 1619 2500 BD Den Haag.
 • De exploitant zendt desgevraagd een verslag over de inzameling voor hoogwaardige recycling.
festival-verpakkingen-100%-fair-conpax
sup richtlijn koffie bekers

Inzamelingsdoelstellingen voor hoogwaardige recycling

Bekers Foodverpakkingen
2024 75% 75%
2025 80% 80%
2026 85% 85%
2027 e.v. 90% 90%

Definitie hoogwaardige recycling

Onder hoogwaardige recycling verstaat de Rijksoverheid dat het gerecyclede materiaal weer met dezelfde kwaliteit en dezelfde functie ingezet kan worden: ‘koffiebeker wordt koffiebeker’, en een ‘snackbakje wordt snackbakje’. Uitgangspunt bij hoogwaardige recycling is dat hiermee de grondstoffen optimaal worden benut in de keten en daarmee de effecten op het milieu zoveel mogelijk worden beperkt.

Maatregelen voor festivals en evenementen

 • Gesloten evenementen (voorzien van omheining en toegangscontrole) vallen onder consumptie terplaatse. Kantoren, pretparken en sportevenementen worden door de overheid ook gezien als een gesloten evenement.
 • Bij een open evenement (publiekelijk vrij toegankelijk) geldt:
  • Indien de exploitant het gehele terrein betrekt als één voedseluitgifte, dan wordt dit gezien als consumptie ter plaatse.
  • Indien er sprake is van individuele exploitanten, dan bepaalt deze exploitant of de uitgifte is bedoeld voor consumptie ter plaatse of voor onderweg conform de bijbehorende regels.
  • De organisatie kan kiezen voor een collectief systeem waar alle uitgiftepunten aan deelnemen.
  • Gemeenten kunnen andere andere eisen opleggen door bijvoorbeeld verplicht te stellen dat er alleen herbruikbare verpakkingen gebruikt mogen worden.
 • Bij een semi-open evenement (voor een gedeelte vrij toegankelijk) geldt:
  • Er is een centrale exploitant die alle uitgiftepunten contracteert en zorgdraagt voor een retour- of inzamelsysteem dat voldoet aan de eisen voor consumptie ter plaatse.
  • Iedere exploitant van een uitgiftepunt draagt zelf de verantwoording voor het voldoen aan de vereisten voor consumptie ter plaatse en/of voor consumptie onderweg, afhalen en bezorgen.

Uitgesloten van maatregelen

Plasticvrije producten uitgesloten van maatregelen

Deze maatregelen gelden niet voor 100% plasticvrije producten zoals hout en papier. Het gehele product, inclusief coating, moet plasticvrij zijn.

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen zijn vrijgesteld van deze maatregelen. Publieke ruimtes zoals een bezoekersrestaurant op deze locaties moeten zich wel aan de maatregelen houden.

Terug naar timeline

Disclaimer
Conpax heeft aan het opstellen van dit document de grootst mogelijk zorg besteed en de informatie is gebaseerd op de huidige kennis. Mocht het document desondanks een fout of onvolledigheid bevatten, dan worden wij hier graag op geattendeerd. Conpax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document. Ook is Conpax niet verantwoordelijk voor claims die worden gemaakt naar aanleiding van dit document.

>

En nu?

Wat betekent dit voor u?

Ondanks dat het nog even duurt, gaat er een hoop veranderen en wij snappen dat dit zorgt voor onduidelijkheden. Heeft u vragen of advies nodig? Wij helpen u graag! Neem contact op met uw vaste contactpersoon of bel/mail naar onze klantenservice.

SUP-Support

>

Over Conpax

Certificaten

Conpax beschikt over diverse certificeringen die de kwaliteit van onze producten en dienstverlening onderschrijft. Deze certificeringen tonen aan dat Conpax op een verantwoorde manier omgaat met onze processen en materiaalkeuze.

Over onze certificaten

>

Nieuws, cases en inspiratie

Onze nieuwste berichten

Lees hier de nieuwsberichten van Conpax: mededelingen, productintroducties, trends en ontwikkelingen.

Filter

Neem ons in de arm en draag bij aan een groenere toekomst

Bent u benieuwd naar de voordelen van onze disposables en foodverpakkingen die duurzaam zijn? Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u. U bereikt ons eenvoudig via het contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuwe assortiment en de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Laat hier uw e-mailadres achter


  Volg Conpax op social media

  Conpax disposables 100% Fair