Skip to main content

De SUP-regels rondom eenmalig te gebruiken voedselverpakkingen die plastic bevatten, blijven. De handhaving wordt aangepast. Wat betekent dit in de praktijk voor het gebruik van Foodverpakkingen?

Notpla enige plastic vrije alternatief

Dit betekent dat de van Notpla coating voorziene verpakkingsrange van Conpax nog steeds het enige plastic vrije alternatief is voor gecoate bakjes.

Want vanaf 1 januari 2024:

  • Blijven de huidige SUP-regels van kracht;
  • Is er geen definitief besluit genomen over de ingediende moties over dit onderwerp, dit laat de staatssecretaris over aan haar opvolger/opvolgster;
  • De staatssecretaris heeft als volgt instructie gegeven aan het ILT hoe om te gaan met de handhaving:
  • Regelgeving ten aanzien van het heffen van een meerprijs blijft bestaan, maar het ILT zal hier tijdelijk niet op handhaven.
  • Het aanbieden van Reusables of accepteren dat consumenten hun eigen bakjes meenemen blijft verplicht en het ILT kan hierop blijven handhaven.
  • Voor consumptie ter plekke zal het ILT niet handhaven bij gebruik van bakjes en bekers met maximaal 5% plastic, als hiervan 75% (2024) ingezameld wordt en de ingezamelde producten 100% gerecycled worden.

Notpla voldoet aan alle regels

Met voedsel vervuilde bakjes kunnen niet gerecycled worden. Daarom is het Notpla assortiment nog steeds het enige gecoate volledig plastic vrije alternatief dat niet onder deze SUP-regeling valt. Met het gebruik van het Notpla assortiment hoeft u, bijvoorbeeld als #fastfood ondernemer, festivalorganisator of cateraar, geen rekening te houden met alle bovenstaande regels en kunt u vrij van zorgen ondernemen en serveren.

Nu verkrijgbaar via de groothandel

De eerste producten zijn inmiddels geproduceerd en via de groothandel aan te vragen. Kijk voor meer informatie over het Notpla assortiment op: https://www.conpax-products.com/notpla/