Skip to main content

Steeds vaker krijgen wij de vraag of je bekers nu beter kunt recycleren of composteren. Maar het is nog niet zo eenvoudig om daar een eenduidig antwoord op te formuleren.

Deze discussie roept namelijk meteen ook veel andere vragen op en de antwoorden daarop beginnen meestal met: “dat ligt eraan..”. We zullen in dit artikel een aantal vragen proberen te behandelen en op die manier naar een werkbaar antwoord toewerken.

Recycleren – Wat verstaan we daaronder?

Bij het recycleren van bekers, bepaalt het materiaal van de beker wat we ermee kunnen doen op het vlak van recycleren. PET bekers bijvoorbeeld, kunnen mee in de Orange Heroes (waar overigens nog steeds een deel van in de verbrandingsovens terecht komt). Polystyreen bekers kunnen bij separate inzameling door shreddering en daarna gewassen mee als zuiver PS granulaat. Voor de kartonnen bekers bestaan dan weer verschillende andere mogelijkheden, waarbij met name de hoogwaardigheid van de zuivere papiervezels de bekers tot bruikbare grondstof voor materialen van gerecycled papier maken.

Bij een coating van PE, wordt deze laag losgeweekt en in cyclische systemen gebruikt als brandstof voor het verwerkingsproces voor de karton component van de beker. Bij een coating van PLA ligt dit veel lastiger. Want ondanks dat door het gebruik van PLA en karton de beker volledig van hernieuwbaar materiaal is gemaakt, wordt recycleren een lastig verhaal. Hier wordt eerder gedacht worden aan composteren.

Composteren – Wat verstaan we daaronder?

Composteren is de biodegradatie van organisch ‘afval’. Dit kan gewoon thuis, op gemeenteniveau en/of in industriële installaties plaatsvinden. De methode van composteren bepaalt in grote mate waar het restproduct voor geschikt is. Steeds meer disposables van hernieuwbaar materiaal zijn volgens de labeling van de producten ‘composteerbaar’. Lees hier meer informatie over composteerbaarheid.

Let echter op: deze producten zijn composteerbaar volgens de EN13432 norm, waarmee ze dus industrieel composteerbaar zijn. Voor veel gemeenten in Nederland is het een blijvende struggle om deze producten mee verwerkt te krijgen in de GFT stroom, waar ze technisch gezien in thuis zouden horen. Gelukkig zijn meer en meer afvalinstallaties er inmiddels op ingesteld, zodat de composteerbare producten ook daadwerkelijk gecomposteerd kunnen worden.

De verschillende processen & Circulaire economie

Zoals zichtbaar in bovenstaand globale uitleg over recycleren en composteren, bepaalt vooral de aard van de materialen en de wijze van productie wat er mogelijk is in de verschillende processen. Uiteindelijk is er nog de vraag wat er dan daadwerkelijk mee gedaan wordt, want ook al is het mogelijk om bekers te recycleren – dit vereist ook binnen de organisatie of afvalverzamelpunten de nodige aanpassingen.

In het kader van de circulaire economie wordt hier echter al steeds meer aandacht aan besteed. Op plastic komt een steeds grotere taboe en verstrekkers van last minute verpakkingen gaan meer en meer op zoek naar natuurlijke of natuurlijk uitziende producten. Producten van hernieuwbare grondstoffen winnen enorm aan populariteit. Vraagstukken over recycleren en composteren worden in de inkoopprocedure gelukkig ook steeds vaker in de besluit fase meegenomen.

Wat is de beste keuze?

Wanneer gebruikers van deze producten de vraag stellen wat dan het beste is om te doen, is het allereerst heel belangrijk om de circulariteit van de economie als doelstelling te nemen. Dan vallen nieuwe plastic producten dus ook niet meteen af.

Tegelijk moet er dan nagedacht worden over een eventueel aanvullende investering in wijze van afvalverzameling en verwerking. Deze zou namelijk zomaar eens tot een nog veel grotere besparing kunnen leiden dan men van tevoren bedenkt. Wat dacht je van een gesloten stroom van koffiebekers naar hygiënepapier? Een investering in bekers kan zo wel eens kosten in hele onverwachte hoek besparen.

Het antwoord ‘het ligt eraan’ is dus een hele terechte. Wij bij Conpax vinden elke situatie zeker de moeite van het specifiek onderzoeken waard.